Samotná miestnosť bez absorbérov a nábytku
Miestnosť spolu s absorbérmi
Normované tolerančné limity pre danú miestnosť

Kalkulačka pracuje s hodnotami podľa normy DIN18041 (2016)
Redukcia hluku
A/V ratio
Normovaný tolerančný limit pre A/V ratio
Vložte rozmery Vašej miestnosti a zostavte akustické materiály tak, aby sa modrá krivka nachádzala medzi tolerančnými limitmi (sivými čiarami).

V prípade potreby využite nášho vizuálneho pomocníka pre správne používanie našej kalkulačky.
Použitie

Miestnosť
Dĺžka
m
Šírka
m
Výška
m
Objem
m3

Čisté steny (aj strop)
m2
Podlaha
m2
Steny
m2
Okná
m2
Nábytok

Absorbéry
Typ absorbéru
m2